آخرین مطالب وب سایت

04 بهمن 1398

چهاردهمین دوره ی جشنواره الگوهای برتر تدریس-سال تحصیلی97-96

چهاردهمین دوره ی جشنواره الگوهای برتر تدریس

سال تحصیلی97-96

photo 2018 02 08 23 44 49

 

شيوه نامه جشنواره 14الگوهاي برترتدریس97-96

 

            

دبیرخانه جشنواره، بخش مقالات علمی مرتبط با تدریس

http://teaching.qomgt.ir

محورها

راهنما
 

                                 

دبیرخانه جشنواره، بخش تجارب آموزشی دبیران

http://amoozesh.razavi.medu.ir

 

gd