آخرین مطالب وب سایت

04 بهمن 1398

معرفی کتاب:شیمی پیش دانشگاهی-مسعودتصمیمی،لیلاغلامی

شیمی پیش دانشگاهی

مسعودتصمیمی، لیلاغلامی

 شامل:
1-درسنامه جامع محتوی کلیه نکات کنکوری
2-   سوالات کار طبقه بندی شده پس از هر مبحث
3-تستهای تالیفی مطابق با کنکور سالهای اخیر
4-تستهای کنکور سالهای 85 تا 95 به تفکیک مباحث
5-  تستهای منتخب المپیاد؛ آزمونهای سنجش و کنکورهای قدیمی....

 photo_2016-08-26_15-43-09.jpg