پایگاه های علمی- تحقیقی-پژوهشی

پژوهشگاه ها

مجله علمی - پژوهشی فلسفه،کلام

پیوند های عمومی

1-      بحث های مطرح شده درکلاس

2-      کتاب آموزش فلسفه استاد مصباح یزدی – ج1درس های 17و18و19

3-      کتاب پژوهشی تطبیقی درمعرفت شناسی معاصر محمودحسین زاده ازابتدای فصل6تاآخرکتاب (باتاکیدبرفصل9)

4-      مقاله چیستی علم حضوری وکارکردهای معرفت شناختی آن – عبدالحسین خسروپناه

5-      مقاله باورهای پایه وچگونگی تحصیل معرفت عینی وضروری ازدیدفیلسوفان مسلمان وتحلیلی نوین ووجودشناختی ازآنها

6-      مقاله نقش علوم حضوری درمعرفت شناسی صدرایی – ذبیح الله اوحدی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید