آخرین مطالب وب سایت

04 بهمن 1398
elmi-edalat

نشست علمی"مبانی صدرایی تشکیک در تجرد و مجردات و توابع و ثمرات فلسفی و کلامی آن" استاد دکتر جوارشکیان چهارشنبه 29 فروردین 97 ساعت 17 تا 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد

نشست علمی

مبانی صدرایی تشکیک در تجرد و مجردات و توابع و ثمرات فلسفی و کلامی آن

 استاد دکترعباس جوارشکیان

چهارشنبه 29 فروردین 97 ساعت 17 تا 19

مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد

 

 

برای دریافت پوشه صوتی جلسه کلیک کنید

 حجم    MB 22.9  mp3