لیست رزومه،پیوست ش2

لیست دروس تدریس شده رسمی و کارگاه های ضمن خدمت مدرسان

(بدون فوق برنامه ها)  بروز آوری شده تا 980702

 danloud pdf

 

لیست دروس تدریس شده رسمی دردانشگاه های دولتی، آزاداسلامی، غیرانتفاعی

www.ali-yazdanbakhsh.ir

ردیف

عنوان درس

مقطع

ردیف

عنوان درس

مقطع

1

كليات فلسفه اسلامي

دانشپذیر پیام نور

2

اندیشه اسلامی1

کاردانی وکارشناسی

3

اندیشه اسلامی2

کاردانی وکارشناسی

4

اخلاق اسلامی

کاردانی وکارشناسی

5

وصایای امام خمینی(ره)

کاردانی وکارشناسی

6

دانش خانواده وجمعیت

کاردانی وکارشناسی

7

تاریخ تحلیلی اسلام        

کارشناسی

8

تفسیرموضوعی قرآن کریم

کارشناسی

9

تفسیرموضوعی نهج البلاغه

کارشناسی

10

انسان دراسلام

کارشناسی

11

حقوق اجتماعى و سياسى در اسلام

کارشناسی

12

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

کارشناسی

13

انقلاب اسلامی ایران

کارشناسی

14

مبانی فلسفه

کارشناسی

15

کلام جدید2

کارشناسی

16

منطق

کارشناسی

17

نهاد خانواده دراسلام و ایران

کارشناسی

18

فرهنگ وتعلیم وتربیت

کارشناسی

19

اخلاق حرفه ای

کارشناسی و کارشناسی ارشد

20

کلیات روش ها و فنون تدریس

کارشناسی و کارشناسی ارشد

21

مبانی برنامه ریزی درسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

22

اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران

کارشناسی و کارشناسی ارشد

23

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران

کارشناسی و کارشناسی ارشد

24

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

کارشناسی و کارشناسی ارشد

25

فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران

کارشناسی و کارشناسی ارشد

26

تحلیل محتواوروش تدریس کتب درسی دوره دوم دبیری معارف اسلامی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

27

آموزش پژوهی در عمل1

کارشناسی و کارشناسی ارشد

28

آموزش پژوهی در عمل2

کارشناسی و کارشناسی ارشد

بروزآوری980701

لیست دروس تدریس شده رسمی در وزارت آموزش و پرورش

www.ali-yazdanbakhsh.ir

ردیف

عنوان درس

مقطع

ردیف

عنوان درس

مقطع

1

دینی وقرآن

متوسطه کلیه پایه ها

2

معارف اسلامی

متوسطه کلیه پایه ها

3

عربی

متوسطه کلیه پایه ها

4

فلسفه ومنطق

متوسطه کلیه پایه ها

5

تاریخ

متوسطه

6

آمادگی دفاعی

متوسطه

7

مبانی کامپیوتر

متوسطه

بروزآوری980701

مدرس کارگاه ها و دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران و مدرسان

www.ali-yazdanbakhsh.ir

ردیف

عنوان دوره

تاریخ

شماره

1

توانمند سازی مدرسین ضمن خدمت- برنامه ریزی درسی

1394

؟

2

کارگاه دبیران و مدرسان درس فلسفه

26/10/94

50293

3

ارزشیابی آموزشی فلسفه والهیات

11/11/94

1011334/16

4

کارگاه دبیران و مدرسان درس الهیات، فلسفه و منطق

20/02/95

4319

5

کارگاه دبیران و مدرسان درس عربی

20/02/95

4319

6

کارگاه آموزشی جشنواره نوجوان خوارزمی- پژوهش

09/08/95

50293

7

بررسی، تحلیل وروش تدریس عربی1 انسانی پایه دهم وبازآموزی مبانی علمی آن

24/08/95

119519/16

8

بررسی، تحلیل وروش تدریس عربی1 تجربی ریاضی پایه دهم وبازآموزی مبانی علمی آن

24/08/95

119519/16

9

کارگاه دبیران و مدرسان درس عربی

16/09/95

50293

10

کارگاه دبیران و مدرسان درس عربی

20/10/96

65261

11

انگیزش تحصیلی و مطالعه

24/10/97

178598/16

12

کارگاه دبیران و مدرسان درس عربی                                                              بروزآوری980701

19/12/97

38579

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید