برای دریافت  فایل، پیوست ش6 رزومه

لیست عملکردآموزشی وپژوهشی،علی اصغریزدان بخش

مهر94 تا اسفند95

بجزتقدیر، تدریس های معمول ورسمی و ضمن خدمت های عادی

 کلیک کنید

حجم :  86.1 KB

 ص1

ص2

ص3

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید