فهرست نشریات علمی-پژوهشی معتبر،لغواعتبارشده،جعلی ونامعتبرخارجی-وزارت علوم،تحقیقات وفناوری - آبان 95

فهرست نشریات علمی- پژوهشی معتبر،لغواعتبارشده،جعلی ونامعتبرخارجی

وزارت علوم،تحقیقات وفناوری

آبان 95

 


  نشریات علمی- پژوهشی معتبرولغواعتبارشدهdan pdfhttp://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/ValidPublications.aspx

 

 

نشریات علمی- پژوهشی جعلی ونامعتبرخارجی

dan pdf

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید