راهنمای کارهای عملی و تحقیق و پژوهش دانشجویان من-دروس پایه و تخصصی- مهر 1401

 راهنمای کارهای عملی و تحقیق و پژوهش دانشجویان من- دروس پایه و تخصصی              ش1- مهر 1401

ویژه دانشجویان من در دانشگاه فردوسی مشهد و بینالود مشهد در دروس پایه و تخصصی (منطق، آشنایی با فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه اسلامی)

 

دریافت راهنماdanloud pdf

 راهنمای کارهای عملی و تحقیق و پژوهش دانشجویان من-دروس پایه و تخصصی- نیمسال اول 1402-1401

 (ش 1- مهر 1401)                    www.ali- yazdanbakhsh.ir

ویژه دانشجویان من در دانشگاه فردوسی مشهد  و بینالود مشهد در دروس پایه و تخصصی (منطق، آشنایی با فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه اسلامی)

✅ شاخص اول- آزمون پایان نیمسال از مطالب مطرح شده در کلاس و منابع تعیین‌شده (صفر تا 10 نمره)

✅ شاخص دوم- تعامل و  عملکرد کلاسی و شرکت فعال در کلاس (صفر تا 5 نمره)

1- شرکت فعال در امر یادگیری در کلاس، از قبیل پاسخ به پرسش ها، شرکت در بحث و گفتگوهای درسی و... تا 2 نمره

2- ارائه درس درکلاس برخط با استفاده از پاورپوینت و یا سایر محتواهای تولید شده برای هر عضو گروه تا 3 نمره

3- در ارائه درس تهیه پاور الزامی بوده و باید براساس زمان بندی اعلامی نماینده کلاس توسط دانشجویان صورت بپذیرد.

4- با توجه به محدودیت تعداد و زمان ارائه اولویت با کسانی است که زودتر با نماینده کلاس هماهنگ نموده و تاریخ و مبحث ارائه را مشخص نمایند.

5- ارائه درس با توجه به تعداد دانشجویان هر درس، می‌تواند به‌صورت گروه‌های دو یا سه‌نفره صورت بپذیرد.

✅ شاخص سوم- انتخاب یک یا چند مورد از فعالیت‌های ذیل جهت کسب نمرات باقیمانده (صفر تا 5 نمره)

تذکر: در رابطه با این شاخص تأکید می‌شود که انتخاب فقط یکی از قسمت‌های الف تا ت و پرداختن به آن در حد 5 نمره مورد انتظار است و به‌هیچ‌عنوان انتخاب چند قسمت، موردنظر نیست و البته پس از هماهنگی با من، با توجه به کیفیت و نوع کار در این شاخص، می‌توان علاوه بر 5 نمره، نمرات بیشتری را در نظر گرفت به‌عنوان‌مثال مقاله‌ای که 10 نمره داشته باشد و یا ...

الف- خلاصه‌نویسی، طرح پرسش و پاسخ‌های تشریحی و طرح پرسش و پاسخ‌های چهارگزینه‌ای

1- این قسمت در گروه‌های 4 نفره به صورتی باید انجام شود که هر گروه خلاصه، پرسش‌های تشریحی و چهارگزینه‌ای ذکرشده را در کل کتاب درسی به‌صورت کامل و در یک فایل انجام دهند و بر اساس کیفیت کار به هر دانشجو از 1تا 5 نمره تعلق می‌گیرد.

2- کلیه عناوین و سرفصل‌ها در وسط صفحه با فونتB Lotus 14 پررنگ و دقیقاً مانند کتاب نوشته‌شده و فونت متن‌های فارسیB Lotus 12 نازک و متن‌های انگلیسی Times New Roman 12 باشند.

3- ابتدا خلاصه متن کتاب نوشته‌شده و به دنبال آن پرسش‌های تشریحی و در پایان هر پرسش، پاسخ تشریحی آن بیان شود و در ادامه پرسش‌های چهارگزینه‌ای و در انتهای کلیه پرسش‌های چهارگزینه‌ای یک فصل یا بخش، پاسخ‌های آن بیان شود.

4- در هنگام تحویل نهایی کار، باید علاوه بر فایل word، فایل pdf نیز ارسال شود.

5- فایل مربوطه هیچ‌گونه کادر یا حاشیه‌ای نباید داشته باشد.

6- خلاصه کردن نباید موجب حذف مطالب مهم و نیمه مهم گردد.

7- پرسش‌های تشریحی خیلی کوتاه و خلاصه نبوده و باید از مطالب مهم و نسبتاً طولانی طرح شود.

در طراحی پرسش‌های چهارگزینه‌ای موارد ذیل در نظر گرفته شود:

1- پاسخنامه در آخر مطالب به‌صورت خطی مانند این نمونه نوشته شود: پاسخنامه: *1-3   *2-4    *3-2   *4-2    *5-2  و...

2-گزینه‌ها به‌صورت 1 -2 - 3- 4 شماره گزاری گردند و از درج الف، ب، ج، د ... خودداری شود.

3- بعد از شماره هر تست خط فاصله گذاشته شود (از درج نقطه و خط زیر و پرانتز و... به‌جای خط فاصله خودداری شود)

4- فعل‌های منفی باید پررنگ یا زیرخط دار باشند.

5- در گزینه‌ها از آوردن کلماتی مانند هیچ‌کدام، همه موارد، گزینه 1 و 2 و... خودداری شود.

6- در شروع هر فصل یا بخش شماره گزاری پرسش‌های تشریحی از عدد 1 آغازشده و تا پایان پرسش‌های چهارگزینه‌ای همان فصل ادامه پیداکرده و در فصل یا بخش بعد دوباره از عدد 1 شروع می‌شوند.

7- موارد مهم مربوط به فنون سنجش و اندازه‌گیری در طرح پرسش‌ها موردتوجه قرار گیرد.

8- پس از تنظیم سه چهار صفحه، برای اطمینان خاطر می‌توانید نمونه کار خودتان را برای غلط‌گیری و راهنمایی‌های لازم در معرض نگاه دوستانتان قرار دهید، زیرا با ارسال کل کار به اینجانب، با توجه به دقت و کیفیت و... فقط نمره محاسبه و درج می‌گردد و جهت رفع اشکال برگشت داده نخواهد شد.

ب- گروه‌های مذکور به‌جای مورد الف (خلاصه و ...) می‌توانند تهیه پاور پوینت از کل کتاب را بر عهده بگیرند.

1– در صورت انتخاب این مورد، حتماً باید قبل از شروع به فعالیت، چند اسلاید از یک درس به‌صورت آزمایشی تهیه و به بنده تحویل داده شود و در صورت تائید می‌توانید کار را ادامه دهید.

2– در تهیه پاورپوینت، استفاده از نوع و اندازه خط و رنگ و ... با توجه به انتخاب شما خواهد بود.

3- در هنگام تحویل نهایی کار، باید علاوه بر فایل power، فایل pdf نیز ارسال شود.

پ- نوشتن مقاله

1- دانشجویان داوطلب لازم است، پس از انتخاب همایش یا کنفرانس (از قسمت همایش‌های در حال برگزاری در سایت من نیز می‌توان کمک گرفت) محور موردنظر را نیز انتخاب نموده و برای تعیین موضوع مقاله و مراحل انجام کار با بنده هماهنگ نمایند.

2- موارد(تأیید اتمام کار توسط بنده، ارسال مقاله به همایش مربوطه، اخذ پذیرش، چاپ مقاله) به معنای پذیرش و اتمام کار است.

3- به مقاله‌های چاپ‌شده قبل، یا موارد بدون هماهنگی با من، امتیاز و نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد.

4- تدوین مقاله به‌صورت انفرادی بوده و در موارد خاص می‌تواند پس از هماهنگی‌های لازم به‌صورت دونفری انجام پذیرد.

ت- سایر موارد

- در رابطه با شاخص پنجم، دانشجویانی که در زمینه‌های گوناگون از قبیل ساختن کلیپ، اینفوگرافی، تهیه کتاب صوتی و ... توانایی و آمادگی کار با محوریت منبع درسی خود را داشته باشند، می‌توانند در این زمینه با من هماهنگ و کار را شروع نمایند.

چند تذکر

1- عدم رعایت هریک از موارد ذیل هرچند بسیار جزئی باشد موجب ناقص بودن کار و از بین رفتن زحمات شما خواهد گردید.

2- هر دانشجو پس از انتخاب یکی از کارهای فوق به‌عنوان کار عملی، پس از اطلاع به نماینده و ثبت در لیست کلاسی من، می‌تواند به‌تنهایی یا گروهی، کار عملی خود را شروع نماید.

3- کلیه یادداشت‌ها و متن‌های دستی کارهای انجام‌شده، جهت بررسی لازم باید تا زمان اعلام نمره نزد دانشجو نگهداری شود.

4- پس از پایان کار، عنوان یا اسم هر فایل ارسالی باید دقیقاً شامل این موارد باشد (نه بیشتر و نه کمتر):عنوان درس- نوع و مقدار کار- فقط نام خانوادگی تهیه‌کنندگان. (به‌عنوان‌مثال: تاریخ فلسفه- خلاصه و پرسش کل کتاب-حسینی- جعفر زاده- محمد نژاد) و یا (تاریخ فلسفه- پاور کل کتاب-حسینی- جعفر زاده- محمد نژاد)

5- تعداد صفحات خلاصه‌شده، تعداد پرسش‌های تشریحی، تعداد پرسش‌های چهارگزینه‌ای و تعداد اسلایدهای پاورپوینت کل کتاب باید بر اساس موارد مهم درس‌ها باشد و این امر می‌تواند نقشی مهم در تعیین کیفیت کار داشته باشد.

6- آخرین‌مهلت تحویل فایل‌های مربوطه 15 دی‌ماه 1401 شما خواهد بود.

راهنمایی ضروری از طریق نماینده کلاس و یا  yazdan_bakhsh@yahoo.com   

           https://instagram.com/yazdanbakhsh_aliasghar    http://eitaa.com/yazdanbakhsh

ارتباط با علی‌اصغر یزدان بخش

سایت شخصی                            www.ali-yazdanbakhsh.irیا           www.4sooy.ir

وبلاگ شخصی                                                                                www.yazdanbakhsh.blogfa.com

مدیریت سایت گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدhttp://philosophy.um.ac.ir             

ایمیل یاهو                                                                                                yazdan_bakhsh@yahoo.com

ایمیل دانشگاه فردوسی                                                                   ali.yazdanbakhsh@mail.um.ac.ir

پیام‌رسان‌های اجتماعی

ایتا                                                                                                  http://eitaa.com/yazdanbakhsh

سروش                                                                                                    https://sapp.ir/yazdanbakhsh

آپارات                                                                        https://www.aparat.com/dr.yazdanbakhsh

واتساپ درحال حاضر نیمه فعال یا غیرفعال                                                                                                   https://www.whatsapp.com/

اینستاگرام درحال حاضر نیمه فعال یا غیرفعال                                                         https://instagram.com/yazdanbakhsh_aliasghar

شبکه‌های علمی- اجتماعی

شبکه علمی، دانشگاهی ارکید                                          https://orcid.org/0000-0001-8355-7020

شبکه علمی، دانشگاهی لینکداین                             https://www.linkedin.com/in/yazdanbakhsh

//   //   ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Ali_Asghar_Yazdanbakhsh2

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید