سئوالات دینی3 دی ماه 83

آموزش وپرورش ناحيه 4 مشهد   هنرستان قائم          نوبت اول سال تحصيلي 84- 83  سؤالات امتحاني درس ديني وقرآن3  كامپيوتر-حسابداري

تاريخ 12 /10/83 نام دبير يزدان بخش

 نام ونام خانوادگي                                              شماره صندلي                           وقت 70  دقيقه 

رديف

سئوالات ديني

بارم

1

دلايل لزوم تشكيل حكومت اسلامي رانام برده ويك موردرابدلخواه توضيح دهيد.

2

2

احكام اوليه واحكام ثانويه راباذكرمثال توضيح دهيد.

2

3

ازفرمان امام خميني به مجلس شوراي اسلامي دررابطه بااحكام ثانويه چه نكاتي برداشت مي شودبيان كنيد.

2

4

حقوق متقابل رهبر ومردم راازديدگاه امام علي (ع)بنويسيد.

2

5

امام خميني درباره (اخلاص)و( شخصيت زن )چه نظراتي داشتند بيان كنيد.

3

6

رابطه مبارزه بارفاه طلبي راازديدگاه امام خميني بيان كنيد.

1

7

دلايل ضرورت معادرانام  برده وهركدام راتوضيح دهيد.

2

8

درارتباط بانظام مرگ وزندگي درطبيعت آيه اي ازقرآن باترجمه آن بنويسيد.

2

9

باذكرمقدمات لازم (سه مقدمه)معادرادرپرتو عدل الهي اثبات كنيد.

2

10

تعبيرقرآن درموردمرگ وقبض روح انسان چيست وچه برداشتي ازآن مي شود.

2

 

سئوالات قرآن

 

1

چهار نمونه ازاعداد شگفت انگيز درقرآن مجيد رابيان كنيد.

1

2

«انفال»راتعريف نموده وموارد مصرف آنرا بنويسيد.

2

3

دوموردازتفسير مفسران درتوضيح «حروف مقطعه»رابيان كنيد.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید