راهنمای کارهای عملی، تحقیق و پژوهش دانشجویان من - دروس کارشناسی - پایه و تخصصی- بهمن 1402

 راهنمای کارهای عملی و تحقیق و پژوهش دانشجویان من- دروس پایه و تخصصی              ش1- بهمن 1402

 

دریافت راهنماdanloud pdf

 راهنمای کارهای عملی و پژوهش دانشجویان من ویژه دروس پایه یا تخصصی- دوره کارشناسی بهمن1402
✅ شاخص اول- آزمون کتبی میان و پایان نیمسال از منابع تعیین‌شده (تا 12 نمره) www.ali-yazdanbakhsh.ir
✅ شاخص دوم- تعامل و عملکرد کلاسی و شرکت فعال در کلاس (تا 2 نمره)
- این شاخص بر اساس عملکرد دانشجو در کلاس‌های درس اعم از حضور فعال، پرسش و پاسخ، هماهنگی با استاد و نماینده کلاس است و در صورت ارائه مدارک مربوطه در مهلت مقرر در ارتباط با همکاری با واحد فرهنگی و یا سایر دوایر دانشگاه و شرکت در فعالیت‌های مرتبط با عنوان درسی دانشجو، بر اساس نوع و میزان فعالیت، تأثیر مثبت در نمره دانشجو خواهد داشت.
✅ شاخص سوم- ارائه درس در کلاس (تا 2 نمره)
1- این شاخص بر اساس ارائه درس در کلاس با استفاده از پاورپوینت و یا سایر محتواهای تولیدشده است.
2- در ارائه درس تهیه پاور الزامی بوده و باید بر اساس زمان‌بندی اعلامی نماینده کلاس، توسط دانشجویان صورت بپذیرد.
3- با توجه به محدودیت تعداد و زمان ارائه اولویت باکسانی است که زودتر با نماینده کلاس هماهنگ نموده و تاریخ و مبحث ارائه را مشخص نمایند.
4- ارائه درس با توجه به تعداد دانشجویان هر درس، می‌تواند به‌صورت گروه‌های سه‌نفره یا دونفره یا انفرادی صورت بپذیرد.
5- هر ارائه با توجه به کیفیت کار می‌تواند تا 2 نمره برای هر یک از دانشجویان گروه داشته باشد.
✅ شاخص چهارم- انجام یکی از فعالیت‌های ذیل پس از هماهنگی با استاد (تا 4 نمره)
تذکر: تاکید می گردد انتخاب فقط یکی از قسمت‌های الف تا ت و انجام آن پس از هماهنگی و موافقت استاد و ثبت آن در لیست کلاسی مورد نظر است و با توجه به کیفیت و کمیت کار در مورد آن تصمیم لازم گرفته خواهد شد و سایر موارد اعتباری ندارند.
الف- خلاصه‌نویسی، طرح پرسش و پاسخ‌های تشریحی و طرح پرسش و پاسخ‌های چهارگزینه‌ای
1- این قسمت در گروه‌های 6 نفره به صورتی باید انجام شود که هر گروه خلاصه، پرسش‌های تشریحی و چهارگزینه‌ای ذکرشده را در کل کتاب درسی به‌صورت کامل و در یک فایل انجام دهند که بر اساس کمیت و کیفیت انجام کار به هر دانشجو از یک تا چهار نمره تعلق می‌گیرد.
2- کلیه عناوین و سرفصل‌ها در وسط صفحه با فونتB Lotus 14 پررنگ و دقیقاً مانند کتاب نوشته‌شده و فونت متن‌های فارسیB Lotus 12 نازک و متن‌های انگلیسی Times New Roman 12 باشند.
3- ابتدا خلاصه متن کتاب نوشته‌شده و به دنبال آن پرسش‌های تشریحی و در پایان هر پرسش، پاسخ تشریحی آن بیان شود و در ادامه پرسش‌های چهارگزینه‌ای و در انتهای کلیه پرسش‌های چهارگزینه‌ای یک فصل یا بخش، پاسخ‌های آن بیان شود.
4- در هنگام تحویل نهایی کار، باید علاوه بر فایل word، فایل pdf نیز ارسال شود.
5- فایل مربوطه هیچ‌گونه کادر یا حاشیه‌ای نباید داشته باشد.
6- خلاصه کردن نباید موجب حذف مطالب مهم و نیمه مهم گردد.
7- پرسش‌های تشریحی خیلی کوتاه و خلاصه نبوده و باید از مطالب مهم و نسبتاً طولانی طرح شود.
در طراحی پرسش‌های چهارگزینه‌ای موارد ذیل در نظر گرفته شود:
1- پاسخنامه در آخر مطالب به‌صورت خطی مانند نمونه ذیل نوشته شود:
پاسخنامه: *1-3 *2-4 *3-2 *4-2 *5-2 و...
2-گزینه‌ها به‌صورت 1 -2 - 3- 4 شماره گزاری گردند و از درج الف، ب، ج، د ... خودداری شود.
3- بعد از شماره هر تست خط فاصله گذاشته شود (از درج نقطه و خط زیر و پرانتز و... به‌جای خط فاصله خودداری شود)
4- فعل‌های منفی باید پررنگ یا زیرخط دار باشند.
5- در گزینه‌ها از آوردن کلماتی مانند هیچ‌کدام، همه موارد، گزینه 1 و 2 و... خودداری شود.
6- در شروع هر فصل یا بخش شماره گزاری پرسش‌های تشریحی از عدد 1 آغازشده و تا پایان پرسش‌های چهارگزینه‌ای همان فصل ادامه پیداکرده و در فصل یا بخش بعد دوباره از عدد 1 شروع می‌شوند.
7- موارد مهم مربوط به فنون سنجش و اندازه‌گیری در طرح پرسش‌ها موردتوجه قرار گیرد.
8- پس از تنظیم سه چهار صفحه، برای اطمینان خاطر می‌توانید نمونه کار خودتان را برای غلط‌گیری و راهنمایی‌های لازم در معرض نگاه دوستانتان قرار دهید، زیرا با ارسال کل کار به اینجانب، با توجه به دقت و کیفیت و... فقط نمره محاسبه و درج می‌گردد و جهت رفع اشکال برگشت داده نخواهد شد.
ب- تهیه پاور پوینت از کل کتاب
1– این قسمت در گروه‌های 4 نفره بوده و در صورت انتخاب آن، حتماً باید قبل از شروع به فعالیت، چند اسلاید از یک درس به‌صورت آزمایشی تهیه و به بنده تحویل داده شود و در صورت تأیید می‌توانید کار را ادامه دهید.
2– در تهیه پاورپوینت، استفاده از نوع و اندازه خط و رنگ و ... با توجه به انتخاب شما خواهد بود.
3- در هنگام تحویل نهایی کار، باید علاوه بر فایل power، فایل pdf نیز ارسال شود.
پ- نوشتن مقاله
1- این قسمت مورد تأکید و در اولویت بوده و دانشجویان داوطلب لازم است، پس از انتخاب همایش یا کنفرانس (از قسمت همایش‌های در حال برگزاری در سایت من نیز می‌توان کمک گرفت) محور موردنظر را نیز انتخاب نموده و برای تعیین موضوع مقاله و مراحل انجام کار با من هماهنگ نمایند.
2- موارد (تأیید اتمام کار توسط بنده، ارسال مقاله به همایش مربوطه، اخذ پذیرش، چاپ مقاله)به معنای پذیرش و اتمام کار است.
3- به مقاله‌های چاپ‌شده قبل، یا موارد بدون هماهنگی با من، امتیاز و نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد.
4- تدوین مقاله به‌صورت انفرادی بوده و در موارد خاص می‌تواند پس از هماهنگی‌های لازم به‌صورت دونفری انجام پذیرد.
ت- سایر موارد
- در رابطه با شاخص پنجم، دانشجویانی که در زمینه‌های گوناگون از قبیل ساختن کلیپ، اینفوگرافی، تهیه کتاب گویا و ... توانایی و آمادگی کار با محوریت منبع درسی خود را داشته باشند، می‌توانند در این زمینه با استاد هماهنگ و کار را شروع نمایند.
چند تذکر
1- عدم رعایت هریک از موارد ذیل هرچند بسیار جزئی باشد موجب ناقص بودن کار و از بین رفتن زحمات شما خواهد گردید.
2- هر دانشجو پس از انتخاب یکی از کارهای فوق به‌عنوان کار عملی، پس از اطلاع به نماینده و ثبت در لیست کلاسی من، می‌تواند به‌تنهایی یا گروهی، کار عملی خود را شروع نماید.
3- کلیه یادداشت‌ها و متن‌های دستی کارهای انجام‌شده، جهت بررسی لازم باید تا زمان اعلام نمره نزد دانشجو نگهداری شود.
4- پس از پایان کار، عنوان یا اسم هر فایل ارسالی باید دقیقاً شامل این موارد باشد (نه بیشتر و نه کمتر):
عنوان درس- نوع و مقدار کار- فقط نام خانوادگی تهیه‌کنندگان
(به‌عنوان‌مثال: اندیشه 1- خلاصه و پرسش کل کتاب-حسینی- جعفر زاده- محمد نژاد) و یا (اندیشه 1- پاور کل کتاب-حسینی..)
5- تعداد صفحات خلاصه‌شده، تعداد پرسش‌های تشریحی، تعداد پرسش‌های چهارگزینه‌ای و تعداد اسلایدهای پاورپوینت کل کتاب باید بر اساس موارد مهم درس‌ها باشد و این امر می‌تواند نقشی مهم در تعیین کیفیت کار داشته باشد.
6- آخرین‌مهلت تحویل فایل‌های مربوط به کلیه فعالیت های فوق، در کلاس (و نه ارسال) 30 اردیبهشت 1403 خواهد بود.
راهنمایی ضروری و تغییرات احتمالی در کلاس و یا از طریق سایت www.4sooy.ir اعلام خواهد شد.

ارتباط با علی‌اصغر یزدان بخش
سایت شخصی www.ali-yazdanbakhsh.irیا www.4sooy.ir
وبلاگ شخصی www.yazdanbakhsh.blogfa.com
مدیریت سایت گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدhttp://philosophy.um.ac.ir
ایمیل یاهو yazdan_bakhsh@yahoo.com
پیام‌رسان‌های اجتماعی
کانال ایتا http://eitaa.com/dr_yazdan
کانال تلگرام https://t.me/dr_yazdanbakhsh
آپارات https://www.aparat.com/dr.yazdanbakhsh
اینستاگرام https://instagram.com/yazdanbakhsh_aliasghar
شبکه‌های علمی- اجتماعی
شبکه علمی، دانشگاهی ارکید https://orcid.org/0000-0001-8355-7020
شبکه علمی، دانشگاهی لینکداین https://www.linkedin.com/in/yazdanbakhsh
// // ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Ali_Asghar_Yazdanbakhsh2

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید